8 priorytetów dla Rad Nadzorczych w 2019

Szybkość zmian i coraz bardziej złożony krajobraz biznesowy sprawiają, że ład korporacyjny staje się coraz większym wyzwaniem każdego roku. Zarządzamy coraz większym ryzykiem, mamy więcej okazji do wykorzystania, więcej reguł do przestrzegania i więcej technologii do zrozumienia.

W EY rozumiemy, że oczekiwania zarządów, są dziś prawdopodobnie większe niż kiedykolwiek jeśli chodzi o zasięg ich nadzoru, wymagania dotyczące ich czasu i publiczną kontrolę ich działań.

The EY Center for Board Matters zidentyfikował osiem istotnych zagadnień, które jak sądzimy powinny być priorytetami dla zarządów i rad nadzorczych, w tym komitetów audytu w 2019 roku. Nasze sugestie nie są uporządkowane wg ważności, jako że różnią się w zależności od organizacji i sektora, w ktorym działa dana grupa. Niemniej jednak, wierzymy, że razem stanowią zbiór najbardziej pilnych kwestii, z którymi dzisiejsze zarządy muszą się zmierzyć. Są to:

  • Długoterminowa wartość i zrównoważony rozwój
  • Kultura i strategia zarządu
  • Talent, różnorodność i integracyjność
  • Przełomowe technologie
  • Cyberbezpieczeństwo i prywatność danych
  • Zagrożenia komunikacyjne
  • Handel międzynarodowy i ryzyko geopolityczne
  • Spostrzeżenia regulacyjne

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem , Board agenda 2019: Top priorities for European boards