Agenda Rad Nadzorczych 2018

Tempo i skala zakłóceń działalności będą nadal stanowić szereg wyzwań dla przedsiębiorstw; aczkolwiek pojawią się możliwości wykorzystania nowych technologii  do zmiany modeli biznesowych, poprawy wydajności i tworzenia wartości, a także  koncentracji i rozwiązania nowych zagrożeń. W tym nieustannie zmieniającym się środowisku członkowie Rad Nadzorczych i Zarządów powinni, bardziej niż kiedykolwiek, skupić się na kluczowych i strategicznych priorytetach.

Zakłócenia przybierają różnorakie formy, włączając w to niestabilność polityczną na całym świecie napędzaną przez ekonomiczną niepewność , transformację cyfrową, coraz większą kontrolę zachowań korporacyjnych i regulacyjnych, które znajdują się pod coraz większą presją w celu opracowania ram, które wsparłyby wzrost, ale ograniczyłyby krótkowzroczność i nieuczciwe praktyki.

Board agenda 2018 porusza powyższe zmiany i czynniki zakłócające działalność przedsiębiorstw. Ewoluują one bardzo szybko i jest mało prawdopodobne by „wypróbowane i zaufane” do tej pory rozwiązania wystarczały. W praktyce oznacza to, że członkowie Rad Nadzorczych i Zarządów będą zmuszeni spojrzeć na biznes bardziej aktywnie, aby skutecznie poruszać się w nowej rzeczywistości.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem: Board agenda 2018