24.08.2017r. Wydarzenia EY

Rynek nieruchomości komercyjnych, 13.09

Zapraszamy do udziału w warsztatach, na których od doświadczonych na polskim rynku praktyków dowiecie się Państwo jak zmiany prawne wpływają na transakcje na rynku nieruchomości komercyjnych.

24.08.2017r. Wydarzenia EY

Warsztaty dla Firm Rodzinnych, 28.09

Fundacja Firmy Rodzinne, firma doradcza EY oraz Bank Pekao S.A. zapraszają na unikalne warsztaty: „Festiwal Kompetencji Przyszłości”.

22.08.2017r. Co słychać na świecie

Zarządy zwracają się ku talentom

Wszyscy wiemy i codziennie doświadczamy tego, jak innowacje i nowe technologie zaburzają ustalony model biznesowy. Nadzwyczajna przemiana biznesowa następuje z dużą prędkością i powoduje fundamentalne zmiany w tradycyjnym podejściu do strategii i nadzoru nad zarządzaniem ryzykiem. Zarządy spółek mają teraz za zadanie pomóc wskazać, gdzie leży zasadnicza wartość spółki i pomóc określić, w jaki sposób […]

22.08.2017r. Co słychać na świecie

Wyniki pozafinansowe a wartość Twojego biznesu

Czy wyniki pozafinansowe ujawniają inwestorom prawdziwą wartość Twojego biznesu? Iwestorzy nie mają wątpliwości, że pozafinansowe informacje odgrywają zasadniczą rolę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Stają się coraz bardziej wymagający, ciekawi i spostrzegawczy i coraz częściej wymagają od zarządów bezpośredniego nadzoru nad pozafinansową strategią i komunikcją – w szczególności związanymi z kwestiami środowiskowymi, społecznymi i administracyjnymi. Zapraszamy […]

22.08.2017r. Co słychać na świecie

Raporty Komitetów Audytu w 2017 roku

Szósty rok z rzędu Centrum EY dla Rad Nadzorczych dokonało przeglądu informacji dotyczących Komitetów Audytu przygotowanych dla akcjonariuszy wydanych przez 100 największych spółek wg magazynu Fortune celem przebadania trendów w dobrowolnym raportowaniu. Zidentyfikowano stały wzrost w dobrowolnym raportowaniu Komitetów Audytu skierowanym do akcjonariuszy. Coroczny wzrost ujawnianych kwestii audytowych wskazuje na fakt, że tak spółki jak […]

22.08.2017r. Co słychać na świecie

Podatki na świeczniku

Rola kierownictwa w zrozumieniu i przewidywaniu spornych kwestii podatkowych. Zarządy powinny podnosić swoją świadomość związaną z rosnącym zagrożeniem reputacyjnym dla biznesu ze strony potencjalnych kwestii spornych w obszarze podatków. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem: http://www.ey.com/gl/en/issues/governance-and-reporting/ey-tax-steps-into-the-light

22.08.2017r. Co słychać na świecie

Ocena działań Komitetu Audytu

W ostatnich latach Komitety Audytu stały w centrum uwagi organów regulacyjnych oraz inwestorów, a w ubiegłym roku obszar tej uwagi uległ znacznemu poszerzeniu. Zgodnie z EU Audit Reform1 (DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/56/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz […]

22.08.2017r. Co słychać na świecie

Ocena audytora

W świetle nowych rozporządzeń wchodzących w życie, Komitety Audytu formalizują ocenę audytorów zewnętrznych. Fundamentalną rolą Komitetu Audytu jest nadzór oraz ocena wyników prac audytora. Decydenci oraz inwestorzy poszukują coraz więcej informacji ze strony Komitetów Audytu dotyczących wyników pracy audytora. Regularne procesy oceny audytora mają dostarczać zarówno satysfakcjonującej informacji akcjonariuszom zewnętrznym jak i mają zapewnić komfort Komitetom […]

22.08.2017r. Co słychać na świecie

Niepewność geopolityczna a działania M&A

Czy skomplikowana niepewność geopolityczna i rekordowe działania M&A mają szanse współistnieć? W czasach raptownych burz, zmian i niepewności politycznej, spółki bardziej niż kiedykolwiek aktywnie zarządzają swoim porfolio i chronią podstawowe obszary swojej działalności. Podobnie, odrodzenie stabilizacji gospodarczej i pozytywne wskaźniki korporacyjne są dla Zarządów istotne z punktu przygotowania do rekordowego dokonywania transakcji, jako że wszyscy […]

22.08.2017r. Co słychać na świecie

Dialog z CEAOB

W obliczu kryzysu finansowego, który rozpoczął się około dziesięć lat temu, Unia Europejska (UE) zintensyfikowała kształtowanie polityki audytu jednostek zaiteresowania publicznego (PIEs). Obecnie państwa członkowskie UE wdrażają Rozporządzenie i Dyrektywę Audytu 2014 (ARD), która weszła w życie 17 czerwca 2016. W ramach tych działań, w lipcu 2016 powołano Komitet Europejskich Organów Nadzoru Audytu (CEAOB), który […]

22.08.2017r. Co słychać na świecie

Analityka z pespektywy organów nadzoru

Znaczne ilości danych dostarczają zarządom kluczowych informacji dla oceny uwarukowań rynku oraz potencjalnych ryzyk, dzięki czemu eliminuje się podejmowanie decyzji „na czuja.” Umiejętność interpretacji ogromnych ilości danych, które mogą być zestawianie z różnych źródeł staje zatem fundamentalną kwestią dla nadzoru. Wyróżnione kwestie  EY poddał ankiecie 1000 Dyrektorów Finansowych lub kontrolerów finansowych znaczących organizacji celem zrozumienia […]

22.08.2017r. Zmiany przepisów

Zgodnie z Ustawą z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym Jednostka Zainteresowania Publicznego („JZP”) podlega karze administracyjnej za naruszenie przepisów, w przypadku gdy: Nie posiada polityki w zakresie świadczenia dodatkowych usług Nie posiada polityki w zakresie wyboru firmy audytorskiej Nie przestrzega przepisów dotyczących: Wyboru firmy audytorskiej Zawarcia umowy […]