18.09.2017r. Co słychać na świecie

Nowe spostrzeżenia ACLN

W lipcu 2017 członkowie North American and European Audit Committee Leadership Networks (ACLN and EACLN – Północnoamerykańskiej oraz Europejskiej Sieci Przywództwa Komitetów Audytu) odbyli w Waszyngtonie swoje coroczne spotkanie. Jedna z sesji skupiała się wokół tematów siły roboczej w przyszłości i jak jej postrzeganie może wpłynąć na funkcjonowanie spółek i zarządów. Druga sesja poświęcona była […]

18.09.2017r. Zmiany przepisów

Wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie raportowania niefinansowego zostały przyjęte 26 czerwca br. Dokument stanowi podpowiedź dla spółek, na które ustawa o rachunkowości nakłada obowiązek ujawniania informacji niefinansowych. Oprócz raportowania na temat działań w zakresie przeciwdziałania korupcji i łapownictwu, spółki będą zobowiązane również do publikacji informacji o sprawach pracowniczych, środowiskowych, społecznych i prawach człowieka Zapraszamy do […]

13.09.2017r. Zmiany przepisów

Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089) (zwana dalej: „ustawą o biegłych rewidentach”) wprowadziła szereg istotnych zmian wpływających na sposób funkcjonowania podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego spełniających definicję jednostek zainteresowania publicznego (zwanych dalej: JZP). W związku z nowymi zadaniami jakie wykonuje KNF […]

10.09.2017r. Zmiany we władzach spółek

Zmiany we władzach spółek – sierpień 2017

Przedstawiamy zestawienie zmian we władzach spółek giełdowych w sierpniu 2017 roku.

10.09.2017r. Wydarzenia EY

Skuteczny HR w firmie produkcyjnej, 21.09

Zespół GBI Partners z ogromną przyjemnością zaprasza na konferencję: „Skuteczny Dział HR w firmie produkcyjnej.”

30.08.2017r. Zmiany we władzach spółek

Zmiany we władzach spółek – lipiec 2017

Przedstawiamy zestawienie zmian we władzach spółek giełdowych w lipcu 2017 roku.

24.08.2017r. Wydarzenia EY

Webcast EY: Likwidacja OFE, 07.09

Zmiany mają wejść w życie od 1 lipca 2018 roku – już teraz koniecznym jest więc odpowiednie uwzględnienie nowych obowiązków w planach rocznych.

24.08.2017r. Wydarzenia EY

Rynek nieruchomości komercyjnych, 13.09

Zapraszamy do udziału w warsztatach, na których od doświadczonych na polskim rynku praktyków dowiecie się Państwo jak zmiany prawne wpływają na transakcje na rynku nieruchomości komercyjnych.

24.08.2017r. Wydarzenia EY

Warsztaty dla Firm Rodzinnych, 28.09

Fundacja Firmy Rodzinne, firma doradcza EY oraz Bank Pekao S.A. zapraszają na unikalne warsztaty: „Festiwal Kompetencji Przyszłości”.

22.08.2017r. Co słychać na świecie

Zarządy zwracają się ku talentom

Wszyscy wiemy i codziennie doświadczamy tego, jak innowacje i nowe technologie zaburzają ustalony model biznesowy. Nadzwyczajna przemiana biznesowa następuje z dużą prędkością i powoduje fundamentalne zmiany w tradycyjnym podejściu do strategii i nadzoru nad zarządzaniem ryzykiem. Zarządy spółek mają teraz za zadanie pomóc wskazać, gdzie leży zasadnicza wartość spółki i pomóc określić, w jaki sposób […]

22.08.2017r. Co słychać na świecie

Wyniki pozafinansowe a wartość Twojego biznesu

Czy wyniki pozafinansowe ujawniają inwestorom prawdziwą wartość Twojego biznesu? Iwestorzy nie mają wątpliwości, że pozafinansowe informacje odgrywają zasadniczą rolę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Stają się coraz bardziej wymagający, ciekawi i spostrzegawczy i coraz częściej wymagają od zarządów bezpośredniego nadzoru nad pozafinansową strategią i komunikcją – w szczególności związanymi z kwestiami środowiskowymi, społecznymi i administracyjnymi. Zapraszamy […]

22.08.2017r. Co słychać na świecie

Raporty Komitetów Audytu w 2017 roku

Szósty rok z rzędu Centrum EY dla Rad Nadzorczych dokonało przeglądu informacji dotyczących Komitetów Audytu przygotowanych dla akcjonariuszy wydanych przez 100 największych spółek wg magazynu Fortune celem przebadania trendów w dobrowolnym raportowaniu. Zidentyfikowano stały wzrost w dobrowolnym raportowaniu Komitetów Audytu skierowanym do akcjonariuszy. Coroczny wzrost ujawnianych kwestii audytowych wskazuje na fakt, że tak spółki jak […]