31.07.2017r. Zmiany przepisów

Przepisy Unii Europejskiej określają katalog zamknięty usług zabronionych, których nie może świadczyć biegły rewident lub firma audytorska przeprowadzająca ustawowe badanie jednostki zainteresowania publicznego ani żaden z członków sieci firmy audytorskiej. Zakaz ten dotyczy badanej jednostki zainteresowania publicznego, jej jednostki dominującej oraz jednostek przez nią kontrolowanych w Unii Europejskiej. Co do zasady, zakaz świadczenia usług obejmuje […]

31.07.2017r. Co słychać na świecie

Ewolucja roli Komitetów Audytu

Nadzór nad ryzykiem związanym z cyberprzestępczością stanowi dziś coraz większe wyzwanie. Cyberbezpieczeństwo wciąż pozostaje na czele list ważnych tematów poruszanych przez kierownictwo spółek, w tym członków Komitetów Audytu odpowiedzialnych za monitorowanie kwestii bezpieczeństwa w spółce. Za każdym razem, gdy nagłówki gazet obwieszczą cyberatak, członkowie kierownictwa po raz kolejny uświadamiają sobie jak realne zagrożenie zdarzenia tego […]