22.08.2017r. Zmiany przepisów

Zgodnie z Ustawą z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym Jednostka Zainteresowania Publicznego („JZP”) podlega karze administracyjnej za naruszenie przepisów, w przypadku gdy: Nie posiada polityki w zakresie świadczenia dodatkowych usług Nie posiada polityki w zakresie wyboru firmy audytorskiej Nie przestrzega przepisów dotyczących: Wyboru firmy audytorskiej Zawarcia umowy […]

22.08.2017r. Zmiany przepisów

Zgodnie z Ustawą z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym wprowadzono nowe obowiązki dla Komitetu Audytu, m.in. posiadanie polityki świadczenia przez firmę audytorską dozwolonych usług niebędących badaniem oraz polityki dotyczącej wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania Chcesz dowiedzieć się więcej – zapytaj naszego doradcę.

22.08.2017r. Zmiany przepisów

Zgodnie z Ustawą z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym firma audytorska podlega karze administracyjnej za naruszenie przepisów, w przypadku gdy: świadczy usługi zabronione nie dokonuje oceny ani nie dokumentuje, czy: spełnione zostały wymogi niezależności istnieją zagrożenia dla ich niezależności oraz zastosowano zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania dysponuje […]

22.08.2017r. Zmiany przepisów

Zgodnie z Ustawą z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym wprowadzono obowiązkową rotację firmy audytorskiej badającą Jednostkę Zainteresowania Publicznego („JZP”). Obecnie obowiązuje maksymalny 5 letni okres, po którym JZP ma obowiązek zmiany firmy audytorskiej. Ponowne badanie ustawowe może nastąpić nie wcześniej niż po upływie co najmniej 4 lat […]

08.08.2017r. Co słychać na świecie

5 trendów M&A

Analiza EY: 5 trendów, które mają wpływ na rynek fuzji i przejęć w 2017 roku. Wartość transakcji na rynku fuzji i przejęć w pierwszej połowie 2017 roku globalnie wyniosła 1,4 bln USD. To o 4% mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Firma doradcza EY wskazała pięć najważniejszych trendów, które będą wpływać na rynek […]

08.08.2017r. Co słychać na świecie

Cyberbezpieczeństwo firm

Firmy bronią się przed cyberatakami wykorzystując technologie z XX wieku. Cyberprzestępcy są już w innej epoce. Firmy nie radzą sobie z wykrywaniem incydentów bezpieczeństwa. Przedsiębiorcy identyfikują bardzo mało cyberataków. 83% badanych przedsiębiorstw w ciągu roku wykryło od zera do pięciu incydentów. Dwie trzecie ankietowanych firm uważa, że pracownicy są najsłabszym ogniwem organizacji pod względem podatności […]

08.08.2017r. Co słychać na świecie

Kobiety w zarządach

Prawie połowa zarządów polskich przedsiębiorstw to wyłącznie mężczyźni. Z raportu „Za mało kobiet w zarządach. Dlaczego nic się nie zmienia” wynika, że w prawie połowie badanych przedsiębiorstw zarząd składa się wyłącznie z mężczyzn, a w 37% firm mężczyźni stanowią większość. Ponad 1/4 respondentów uważa, że wyłącznie męskie lub prawie wyłącznie męskie zarządy to przede wszystkim […]

08.08.2017r. Co słychać na świecie

Korupcja

Raport EY: Co czwarty polski pracownik jest gotów postępować nieetycznie dla awansu lub podwyżki. Większość to przedstawiciele pokolenia Y.  Korupcja pozostaje poważnym wyzwaniem. W Europie Wschodniej blisko 2/3 badanych uważa korupcję za duży problem w biznesie. W Polsce odsetek ten maleje – obecnie uważa tak zaledwie 38% ankietowanych. Największej liczby nadużyć, szczególnie działając pod presją, […]

08.08.2017r. Co słychać na świecie

Priorytety zarządów

Analiza EY: 8 priorytetów dla zarządów firm na 2017 rok Ryzyka geopolityczne, zmiany napędzane przez cyfrową transformację, reforma audytu oraz ryzyka podatkowe to najważniejsze kwestie, które zarządy powinny brać pod uwagę przy realizowaniu zadań w 2017 roku. W swoich codziennych działaniach, zarządzający muszą także uwzględniać zgodność z regulacjami, wdrożyć strategię CSR, ulepszyć ład korporacyjny i […]

08.08.2017r. Co słychać na świecie

Raportowanie pozafinansowe

Rośnie rola informacji o wpływie środowiskowym, społecznym oraz o ładzie korporacyjnym w decyzjach inwestycyjnych. Zdaniem 92% prezesów, w długim okresie czasu, kwestie pozafinansowe od zmiany klimatu po efektywność zarządów, będą miały realny i mierzalny wpływ na przedsiębiorstwa. Według ankietowanych w badaniu EY Czy raportowanie niefinansowe pokazuje inwestorom prawdziwą wartość przedsiębiorstwa?, do tej pory firmy nie […]

01.08.2017r. Zmiany przepisów

Ostatnie zmiany prawne dotyczące procesu audytu, audytorów i firm audytorskich nie pozostaną bez wpływu także na format opinii z badania. Dotychczas był to dokument bardzo zwięzły, którego kluczowym elementem była informacja o tym czy opinia zawiera jakieś modyfikacje – objaśnienia bądź zastrzeżenia – te były opisywane szerzej. W przypadku braku modyfikacji opinii dokument ten w […]

31.07.2017r. Zmiany przepisów

W kalendarium spółek zainteresowania publicznego jedną z kluczowych dat na ten rok z całą pewnością jest wejście w życie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Ustawa dała spółkom jedynie 4 miesiące na dostosowanie składu Komitetów Audytu oraz wdrożenie odpowiednich procedur do nowych wymogów. Z końcem października 2017 roku mija termin na spełnienie […]