08.08.2017r. Co słychać na świecie

Priorytety zarządów

Analiza EY: 8 priorytetów dla zarządów firm na 2017 rok Ryzyka geopolityczne, zmiany napędzane przez cyfrową transformację, reforma audytu oraz ryzyka podatkowe to najważniejsze kwestie, które zarządy powinny brać pod uwagę przy realizowaniu zadań w 2017 roku. W swoich codziennych działaniach, zarządzający muszą także uwzględniać zgodność z regulacjami, wdrożyć strategię CSR, ulepszyć ład korporacyjny i […]

08.08.2017r. Co słychać na świecie

Raportowanie pozafinansowe

Rośnie rola informacji o wpływie środowiskowym, społecznym oraz o ładzie korporacyjnym w decyzjach inwestycyjnych. Zdaniem 92% prezesów, w długim okresie czasu, kwestie pozafinansowe od zmiany klimatu po efektywność zarządów, będą miały realny i mierzalny wpływ na przedsiębiorstwa. Według ankietowanych w badaniu EY Czy raportowanie niefinansowe pokazuje inwestorom prawdziwą wartość przedsiębiorstwa?, do tej pory firmy nie […]

01.08.2017r. Zmiany przepisów

Ostatnie zmiany prawne dotyczące procesu audytu, audytorów i firm audytorskich nie pozostaną bez wpływu także na format opinii z badania. Dotychczas był to dokument bardzo zwięzły, którego kluczowym elementem była informacja o tym czy opinia zawiera jakieś modyfikacje – objaśnienia bądź zastrzeżenia – te były opisywane szerzej. W przypadku braku modyfikacji opinii dokument ten w […]

31.07.2017r. Zmiany przepisów

W kalendarium spółek zainteresowania publicznego jedną z kluczowych dat na ten rok z całą pewnością jest wejście w życie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Ustawa dała spółkom jedynie 4 miesiące na dostosowanie składu Komitetów Audytu oraz wdrożenie odpowiednich procedur do nowych wymogów. Z końcem października 2017 roku mija termin na spełnienie […]

31.07.2017r. Zmiany przepisów

Przepisy Unii Europejskiej określają katalog zamknięty usług zabronionych, których nie może świadczyć biegły rewident lub firma audytorska przeprowadzająca ustawowe badanie jednostki zainteresowania publicznego ani żaden z członków sieci firmy audytorskiej. Zakaz ten dotyczy badanej jednostki zainteresowania publicznego, jej jednostki dominującej oraz jednostek przez nią kontrolowanych w Unii Europejskiej. Co do zasady, zakaz świadczenia usług obejmuje […]

31.07.2017r. Co słychać na świecie

Ewolucja roli Komitetów Audytu

Nadzór nad ryzykiem związanym z cyberprzestępczością stanowi dziś coraz większe wyzwanie. Cyberbezpieczeństwo wciąż pozostaje na czele list ważnych tematów poruszanych przez kierownictwo spółek, w tym członków Komitetów Audytu odpowiedzialnych za monitorowanie kwestii bezpieczeństwa w spółce. Za każdym razem, gdy nagłówki gazet obwieszczą cyberatak, członkowie kierownictwa po raz kolejny uświadamiają sobie jak realne zagrożenie zdarzenia tego […]