Analityka z pespektywy organów nadzoru

Znaczne ilości danych dostarczają zarządom kluczowych informacji dla oceny uwarukowań rynku oraz potencjalnych ryzyk, dzięki czemu eliminuje się podejmowanie decyzji „na czuja.” Umiejętność interpretacji ogromnych ilości danych, które mogą być zestawianie z różnych źródeł staje zatem fundamentalną kwestią dla nadzoru.

Wyróżnione kwestie 

EY poddał ankiecie 1000 Dyrektorów Finansowych lub kontrolerów finansowych znaczących organizacji celem zrozumienia wyzwań, z jakimi muszą się mierzyć w raportowaniu korporacyjnym i opublikował wyniki:

  • Aktualizacja IT oraz analiza danych stoją na pierszym miejscu agendy raportowania
  • 66% respondentów na całym świecie twierdzi, że zwiększajaca się ilość danych oraz coraz większa prędkość ich przesyłu ma znaczący wpływ na skuteczność raportowania
  • Umiejętności analityczne są bardzo wysoko cenione

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem: http://www.ey.com/gl/en/issues/governance-and-reporting/center-for-board-matters/ey-applying-analytics-to-board-oversight