25.02.2019r. Co słychać na świecie

8 priorytetów dla Rad Nadzorczych w 2019

Szybkość zmian i coraz bardziej złożony krajobraz biznesowy sprawiają, że ład korporacyjny staje się coraz większym wyzwaniem każdego roku. Zarządzamy coraz większym ryzykiem, mamy więcej okazji do wykorzystania, więcej reguł do przestrzegania i więcej technologii do zrozumienia. W EY rozumiemy, że oczekiwania zarządów, są dziś prawdopodobnie większe niż kiedykolwiek jeśli chodzi o zasięg ich nadzoru, […]

23.11.2018r. Co słychać na świecie

Komitety Audytu – zagadnienia na koniec roku

W 2018 r. Komitety Audytu zetknęły się z szeregiem nowych wyzwań związanych ze zmieniającymi się wymaganiami w zakresie nadzoru i oczekiwań interesariuszy związanych z szeregiem wydarzeń, w tym wdrożeniem nowych standardów rachunkowości, wdrażaniem reformy podatkowej, zmianami polityki handlowej, wpływem technologii na profil ryzyka spółki i funkcję finansów, oraz zmianami regulacyjnymi dotyczącymi ujawnień w obszarze cyberbezpieczeństwa […]

10.08.2018r. Co słychać na świecie

Board Matters Podkast – Cyberataki

Board Matters to kwartalny piętnastominutowy podcast wydany przez EY UK Centre for Board Matters (UK CBM). Każdy odcinek przedstawia spostrzeżenia i dyskusje z EY oraz ekspertami branżowymi, które ułatwią cżłonkom zarządu podejmowanie decyzji jak również zapewnią unikalną platformę wiedzy. Najnowszy odcinek poświęcony cyberbezpieczeństwu prowadzony jest przez Tima Smitha z BBC Radio 2. Zapraszamy do wysłuchania: […]

31.01.2018r. Co słychać na świecie

Agenda Rad Nadzorczych 2018

Tempo i skala zakłóceń działalności będą nadal stanowić szereg wyzwań dla przedsiębiorstw; aczkolwiek pojawią się możliwości wykorzystania nowych technologii  do zmiany modeli biznesowych, poprawy wydajności i tworzenia wartości, a także  koncentracji i rozwiązania nowych zagrożeń. W tym nieustannie zmieniającym się środowisku członkowie Rad Nadzorczych i Zarządów powinni, bardziej niż kiedykolwiek, skupić się na kluczowych i […]

09.01.2018r. Co słychać na świecie

Raport EY „Jak możesz być równocześnie – twórcą i tworzywem zmian?”

Prezesi dużych firm mają mylne wyobrażenie o oczekiwaniach inwestorów. Obu grupom powinno bardziej zależeć na generowaniu innowacji. 67% ankietowanych inwestorów instytucjonalnych uważa, że przedsiębiorstwa powinny realizować projekty generujące przełomowe innowacje, nawet, jeśli przedsięwzięcia te są ryzykowne. Tymczasem 50% prezesów wskazuje, że nie jest dobrze przygotowanych, żeby wykorzystać szanse, jakie niosą ze sobą przełomowe zmiany. Zaledwie […]

18.09.2017r. Co słychać na świecie

Nowe spostrzeżenia ACLN

W lipcu 2017 członkowie North American and European Audit Committee Leadership Networks (ACLN and EACLN – Północnoamerykańskiej oraz Europejskiej Sieci Przywództwa Komitetów Audytu) odbyli w Waszyngtonie swoje coroczne spotkanie. Jedna z sesji skupiała się wokół tematów siły roboczej w przyszłości i jak jej postrzeganie może wpłynąć na funkcjonowanie spółek i zarządów. Druga sesja poświęcona była […]

22.08.2017r. Co słychać na świecie

Zarządy zwracają się ku talentom

Wszyscy wiemy i codziennie doświadczamy tego, jak innowacje i nowe technologie zaburzają ustalony model biznesowy. Nadzwyczajna przemiana biznesowa następuje z dużą prędkością i powoduje fundamentalne zmiany w tradycyjnym podejściu do strategii i nadzoru nad zarządzaniem ryzykiem. Zarządy spółek mają teraz za zadanie pomóc wskazać, gdzie leży zasadnicza wartość spółki i pomóc określić, w jaki sposób […]

22.08.2017r. Co słychać na świecie

Wyniki pozafinansowe a wartość Twojego biznesu

Czy wyniki pozafinansowe ujawniają inwestorom prawdziwą wartość Twojego biznesu? Iwestorzy nie mają wątpliwości, że pozafinansowe informacje odgrywają zasadniczą rolę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Stają się coraz bardziej wymagający, ciekawi i spostrzegawczy i coraz częściej wymagają od zarządów bezpośredniego nadzoru nad pozafinansową strategią i komunikcją – w szczególności związanymi z kwestiami środowiskowymi, społecznymi i administracyjnymi. Zapraszamy […]

22.08.2017r. Co słychać na świecie

Raporty Komitetów Audytu w 2017 roku

Szósty rok z rzędu Centrum EY dla Rad Nadzorczych dokonało przeglądu informacji dotyczących Komitetów Audytu przygotowanych dla akcjonariuszy wydanych przez 100 największych spółek wg magazynu Fortune celem przebadania trendów w dobrowolnym raportowaniu. Zidentyfikowano stały wzrost w dobrowolnym raportowaniu Komitetów Audytu skierowanym do akcjonariuszy. Coroczny wzrost ujawnianych kwestii audytowych wskazuje na fakt, że tak spółki jak […]

22.08.2017r. Co słychać na świecie

Podatki na świeczniku

Rola kierownictwa w zrozumieniu i przewidywaniu spornych kwestii podatkowych. Zarządy powinny podnosić swoją świadomość związaną z rosnącym zagrożeniem reputacyjnym dla biznesu ze strony potencjalnych kwestii spornych w obszarze podatków. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem: http://www.ey.com/gl/en/issues/governance-and-reporting/ey-tax-steps-into-the-light

22.08.2017r. Co słychać na świecie

Ocena działań Komitetu Audytu

W ostatnich latach Komitety Audytu stały w centrum uwagi organów regulacyjnych oraz inwestorów, a w ubiegłym roku obszar tej uwagi uległ znacznemu poszerzeniu. Zgodnie z EU Audit Reform1 (DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/56/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz […]