22.08.2017r. Co słychać na świecie

Ocena audytora

W świetle nowych rozporządzeń wchodzących w życie, Komitety Audytu formalizują ocenę audytorów zewnętrznych. Fundamentalną rolą Komitetu Audytu jest nadzór oraz ocena wyników prac audytora. Decydenci oraz inwestorzy poszukują coraz więcej informacji ze strony Komitetów Audytu dotyczących wyników pracy audytora. Regularne procesy oceny audytora mają dostarczać zarówno satysfakcjonującej informacji akcjonariuszom zewnętrznym jak i mają zapewnić komfort Komitetom […]

22.08.2017r. Co słychać na świecie

Niepewność geopolityczna a działania M&A

Czy skomplikowana niepewność geopolityczna i rekordowe działania M&A mają szanse współistnieć? W czasach raptownych burz, zmian i niepewności politycznej, spółki bardziej niż kiedykolwiek aktywnie zarządzają swoim porfolio i chronią podstawowe obszary swojej działalności. Podobnie, odrodzenie stabilizacji gospodarczej i pozytywne wskaźniki korporacyjne są dla Zarządów istotne z punktu przygotowania do rekordowego dokonywania transakcji, jako że wszyscy […]

22.08.2017r. Co słychać na świecie

Dialog z CEAOB

W obliczu kryzysu finansowego, który rozpoczął się około dziesięć lat temu, Unia Europejska (UE) zintensyfikowała kształtowanie polityki audytu jednostek zaiteresowania publicznego (PIEs). Obecnie państwa członkowskie UE wdrażają Rozporządzenie i Dyrektywę Audytu 2014 (ARD), która weszła w życie 17 czerwca 2016. W ramach tych działań, w lipcu 2016 powołano Komitet Europejskich Organów Nadzoru Audytu (CEAOB), który […]

22.08.2017r. Co słychać na świecie

Analityka z pespektywy organów nadzoru

Znaczne ilości danych dostarczają zarządom kluczowych informacji dla oceny uwarukowań rynku oraz potencjalnych ryzyk, dzięki czemu eliminuje się podejmowanie decyzji „na czuja.” Umiejętność interpretacji ogromnych ilości danych, które mogą być zestawianie z różnych źródeł staje zatem fundamentalną kwestią dla nadzoru. Wyróżnione kwestie  EY poddał ankiecie 1000 Dyrektorów Finansowych lub kontrolerów finansowych znaczących organizacji celem zrozumienia […]

08.08.2017r. Co słychać na świecie

5 trendów M&A

Analiza EY: 5 trendów, które mają wpływ na rynek fuzji i przejęć w 2017 roku. Wartość transakcji na rynku fuzji i przejęć w pierwszej połowie 2017 roku globalnie wyniosła 1,4 bln USD. To o 4% mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Firma doradcza EY wskazała pięć najważniejszych trendów, które będą wpływać na rynek […]

08.08.2017r. Co słychać na świecie

Cyberbezpieczeństwo firm

Firmy bronią się przed cyberatakami wykorzystując technologie z XX wieku. Cyberprzestępcy są już w innej epoce. Firmy nie radzą sobie z wykrywaniem incydentów bezpieczeństwa. Przedsiębiorcy identyfikują bardzo mało cyberataków. 83% badanych przedsiębiorstw w ciągu roku wykryło od zera do pięciu incydentów. Dwie trzecie ankietowanych firm uważa, że pracownicy są najsłabszym ogniwem organizacji pod względem podatności […]

08.08.2017r. Co słychać na świecie

Kobiety w zarządach

Prawie połowa zarządów polskich przedsiębiorstw to wyłącznie mężczyźni. Z raportu „Za mało kobiet w zarządach. Dlaczego nic się nie zmienia” wynika, że w prawie połowie badanych przedsiębiorstw zarząd składa się wyłącznie z mężczyzn, a w 37% firm mężczyźni stanowią większość. Ponad 1/4 respondentów uważa, że wyłącznie męskie lub prawie wyłącznie męskie zarządy to przede wszystkim […]

08.08.2017r. Co słychać na świecie

Korupcja

Raport EY: Co czwarty polski pracownik jest gotów postępować nieetycznie dla awansu lub podwyżki. Większość to przedstawiciele pokolenia Y.  Korupcja pozostaje poważnym wyzwaniem. W Europie Wschodniej blisko 2/3 badanych uważa korupcję za duży problem w biznesie. W Polsce odsetek ten maleje – obecnie uważa tak zaledwie 38% ankietowanych. Największej liczby nadużyć, szczególnie działając pod presją, […]

08.08.2017r. Co słychać na świecie

Priorytety zarządów

Analiza EY: 8 priorytetów dla zarządów firm na 2017 rok Ryzyka geopolityczne, zmiany napędzane przez cyfrową transformację, reforma audytu oraz ryzyka podatkowe to najważniejsze kwestie, które zarządy powinny brać pod uwagę przy realizowaniu zadań w 2017 roku. W swoich codziennych działaniach, zarządzający muszą także uwzględniać zgodność z regulacjami, wdrożyć strategię CSR, ulepszyć ład korporacyjny i […]

08.08.2017r. Co słychać na świecie

Raportowanie pozafinansowe

Rośnie rola informacji o wpływie środowiskowym, społecznym oraz o ładzie korporacyjnym w decyzjach inwestycyjnych. Zdaniem 92% prezesów, w długim okresie czasu, kwestie pozafinansowe od zmiany klimatu po efektywność zarządów, będą miały realny i mierzalny wpływ na przedsiębiorstwa. Według ankietowanych w badaniu EY Czy raportowanie niefinansowe pokazuje inwestorom prawdziwą wartość przedsiębiorstwa?, do tej pory firmy nie […]

31.07.2017r. Co słychać na świecie

Ewolucja roli Komitetów Audytu

Nadzór nad ryzykiem związanym z cyberprzestępczością stanowi dziś coraz większe wyzwanie. Cyberbezpieczeństwo wciąż pozostaje na czele list ważnych tematów poruszanych przez kierownictwo spółek, w tym członków Komitetów Audytu odpowiedzialnych za monitorowanie kwestii bezpieczeństwa w spółce. Za każdym razem, gdy nagłówki gazet obwieszczą cyberatak, członkowie kierownictwa po raz kolejny uświadamiają sobie jak realne zagrożenie zdarzenia tego […]