Debata EY! Komitety Audytu Rok Później

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na debatę EY pod hasłem: Komitety audytu – rok później

Termin: 25 maja 2018 roku (piątek), godz. 10.00-11.00
Rodzaj wydarzenia: transmisja przez internet (udział bezpłatny)
REJESTRACJA >>

Debata będzie poświęcona podsumowaniu prac komitetów audytu po prawie roku od wejścia w życie nowych przepisów regulujących ich funkcjonowanie. Zaproszeni goście podzielą się swoimi doświadczeniami oraz spostrzeżeniami zebranymi w trakcie pełnienia roli członków komitetów audytu.

Wśród zaproszonych do debaty gości będą:

Piotr Kamiński, członek Rad Nadzorczych i Komitetów Audytu w wielu spółkach publicznych, min. w: Budimex S.A., Wielton S.A., Workservice S.A., Sfinks S.A. oraz członek Komisji Nadzoru Audytowego;
Eryk Karski, partner zarządzający Value Fund Poland, członek rad nadzorczych spółek publicznych, inwestor;
Artur Kucharski, członek Rad Nadzorczych i Komitetów Audytu w wielu spółkach publicznych,
min. w: Asseco Poland S.A. oraz Prime Car Management S.A.;
Przemysław Schmidt, członek Rad Nadzorczych i Komitetów Audytu w wielu spółkach publicznych,
m.in. w Rafako S.A., Paged S.A., Cloud Technologies S.A.


Podczas debaty poruszymy następujące tematy:
Gospodarzem spotkania będzie Artur Żwak, Partner Zarządzający Działem Audytu w EY Polska. W trakcie debaty podsumujemy zmiany z perspektywy roku od ich wprowadzenia. Zapytamy zaproszonych gości o ich własne obserwacje
oraz opinie.

1.      Praktyczny wpływ nowych przepisów na codzienne funkcjonowanie komitetów audytu.
2.      Zakres obowiązków – czy za mały, za duży, odpowiedni, wykonalny, zrozumiały.
3.      Wyzwania, obserwacje dotyczące zakresu obowiązków.
4.      Doświadczenie we współpracy z zarządem, dyrektorem finansowym.
5.      Oczekiwania odnośnie roli regulatora.
6.      Profesjonalizacja zawodu – odpowiedzialność, doświadczenie, kary, wynagrodzenie.