Dialog z CEAOB

W obliczu kryzysu finansowego, który rozpoczął się około dziesięć lat temu, Unia Europejska (UE) zintensyfikowała kształtowanie polityki audytu jednostek zaiteresowania publicznego (PIEs). Obecnie państwa członkowskie UE wdrażają Rozporządzenie i Dyrektywę Audytu 2014 (ARD), która weszła w życie 17 czerwca 2016. W ramach tych działań, w lipcu 2016 powołano Komitet Europejskich Organów Nadzoru Audytu (CEAOB), który ma służyć jako forum, gdzie krajowe organy regulacyjne mogą współpracować w sprawie wdrożenia ARD i poprawy jakości audytu.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem: Dialogue with the Committee of European Auditing Oversight Bodies