Ewolucja roli Komitetów Audytu

Nadzór nad ryzykiem związanym z cyberprzestępczością stanowi dziś coraz większe wyzwanie. Cyberbezpieczeństwo wciąż pozostaje na czele list ważnych tematów poruszanych przez kierownictwo spółek, w tym członków Komitetów Audytu odpowiedzialnych za monitorowanie kwestii bezpieczeństwa w spółce. Za każdym razem, gdy nagłówki gazet obwieszczą cyberatak, członkowie kierownictwa po raz kolejny uświadamiają sobie jak realne zagrożenie zdarzenia tego typu mogą nieść i w jak istotny mogą wpływać na działalność kierowanej przez nich spółki.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem: The evolving role of the board in cybersecurity risk oversight