14.08.2017r. Komitet Audytu w praktyce

Dyrektor Finansowy odgrywa kluczową rolę w procesie sprawozdawczości finansowej, dlatego współpraca z nim w istotny sposób pomaga w realizacji zadań powierzonych Komitetowi Audytu. Dyrektor Finansowy posiada szeroką wiedzę o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w tym odpowiada za koordynowanie procesu sprawozdawczości finansowej. Biorąc pod uwagę swoją pozycję w organizacji Dyrektor Finansowy powinien dostarczyć Komitetowi Audytu wszelkich niezbędnych […]

01.08.2017r. Komitet Audytu w praktyce

Komitety Audytu w przedsiębiorstwach posiadają coraz szersze uprawnienia i kompetencje, obserwujemy, że wiele z nich bierze na siebie większą odpowiedzialność. Nieuniknionym jest, że interakcje z audytorami wewnętrznymi odbywają się częściej, a sama współpraca jest coraz silniejsza. Obserwuje się tendencje, w których częstsze kontakty z audytem wewnętrznym skupiają się na tak kluczowych aspektach jak środowisko kontroli […]

01.08.2017r. Komitet Audytu w praktyce

Komitety Audytu są uznawane za istotny element Ładu Korporacyjnego, w Polsce rola Komitetów Audytu stopniowo rośnie a same instytucja komitetu zyskuje coraz większe uznanie. Zasady funkcjonowania, zakres zadań oraz sposób wynagradzania komitetów audytu można znaleźć między innymi w ustawie z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz w […]

01.08.2017r. Komitet Audytu w praktyce

Zmienność i złożoność to dwa oblicza dzisiejszych rynków finansowych. Organy nadzorcze i Komitety Audytu powinny ciągle podnosić poprzeczkę, stawiać odważne pytania, rzucać wyzwania istniejącym procesom i procedurom. Powinny też na bieżąco monitorować czy kompetencje, którymi legitymują się ich członkowie są odpowiednie by podejmować efektywną dyskusję.   O sile Komitetu Audytu w dużym stopniu stanowią kwalifikacje […]

01.08.2017r. Komitet Audytu w praktyce

Komitet Audytu jest ważnym zespołem roboczym działającym w strukturach Rady Nadzorczej. Pełni ważną wewnętrzną rolę doradczą dla pozostałych członków organu nadzorczego.   Na przestrzeni ostatnich lat zmieniło się postrzeganie Komitetów Audytu wśród spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Początkowo powołanie tego komitetu było traktowane jako konieczność przestrzegania wymogów ustawowych narzuconych przez ustawę o biegłych rewidentach, […]

01.08.2017r. Komitet Audytu w praktyce

Komitety Audytu ze względu na istotną rolę, jaką pełnią w nadzorze nad kluczowymi obszarami zarządzania przedsiębiorstwem, jakimi są sprawozdawczość finansowa, zgodność z przepisami oraz zarządzanie ryzykiem, posiadają szerokie uprawnienia. Jednym z kluczowych aspektów realizacji zadań związanych z zapewnieniem poprawności funkcjonowania organizacji jest informacja oraz wyciąganie wniosków i przewidywanie konsekwencji na jej podstawie. Komitet Audytu dysponuje […]