EY najlepszą firmą audytorską na GPW

EY wyróżniona tytułami Najlepsza firma audytorska badająca spółki giełdowe, a także Najbardziej aktywna firma audytorska na giełdzie w XVII Rankingu audytorów spółek giełdowych dziennika Rzeczpospolita i Gazety Giełdy i Inwestorów Parkiet.

Na podstawie danych za 2017 rok, firma EY zajęła 1. miejsce w obu kategoriach giełdowych. W rankingu głównym Najlepszych firm audytorskich firma EY zajęła 2. miejsce. Została także wyróżniona tytułem Prospołecznej Firmy Audytorskiej.

„Na warszawskiej giełdzie notowanych jest ponad 480 spółek. Audyt ich sprawozdań to prestiż, ale też bardzo duża odpowiedzialność – szczególnie po wejściu w życie ustawy o biegłych rewidentach, która mocno przykręciła śrubę w segmencie jednostek zainteresowania publicznego” – podsumowuje na swoich łamach Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet”.

W 2017 roku firma EY łącznie zbadała sprawozdania 81 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Poza swoją podstawową działalnością od 2005 EY jest audytorem konkursu „Dobroczyńca Roku” organizowanego przez Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. To największy program promujący dobroczynność i społeczne zaangażowanie firm w Polsce. Audytorzy EY angażują się także w sprawdzanie poprawności głosowania w Plebiscycie Przeglądu Sportowego na najlepszego polskiego Sportowca Roku.