EY TV: Dyrektywa ATAD II, 23.06

ATAD II i struktury hybrydowe – nowe i istotne ograniczenia w odliczaniu kosztów finansowych

W najnowszym odcinku EY TV omówimy przepisy wdrażające Dyrektywę ATAD II, której celem jest przeciwdziałanie wykorzystywaniu rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych. Dla polskich spółek będących częścią międzynarodowych grup kapitałowych, przepisy te mogą skutkować w szczególności brakiem możliwości zaliczenia odsetek do kosztów podatkowych w zależności od tego, jak są one opodatkowane w jurysdykcji podatkowej odbiorcy płatności lub podmiotów na wyższych poziomach struktury udziałowej.

W trakcie programu eksperci omówią kwestie związane z:

  • wprowadzeniem do ustaw podatkowych nowych definicji, m. in. hybrydowej transakcji, hybrydowego podmiotu, odliczenia bez opodatkowania czy też podwójnego odliczenia,
  • typowymi okolicznościami występowania rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych,
  • oceną wpływu nowych przepisów na płatności dokonywane przez spółki,
  • sposobami ograniczania ryzyka odpowiedzialności karnej-skarbowej m.in. członków zarządu w związku z niedostosowaniem się do nowych przepisów.

 

Data: 23 czerwca 2020r., godz: 11:00