EY TV: Zasada ceny rynkowej arm’s length, 26.05

Stosowanie w rozliczeniach z podmiotami powiązanymi warunków na jakie zgodziłyby się w podobnych okolicznościach podmioty niezależne jest od 2019 roku obowiązkiem podatników wyraźnie wskazanym w ustawie o CIT. Potwierdzeniem tego  jest obowiązkowe od 2019 roku pisemne oświadczenie zarządu. Wiąże się to z odpowiedzialnością karna skarbową po raz pierwszy wprost wskazaną w taki sposób w KKS. 

Jednocześnie do lamusa odchodzi sankcja 50% stawki podatku od doszacowanego z tytułu cen transferowych dochodu, a zastępują ją przepisy Ordynacji Podatkowej. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe naliczane jest niezależnie czy podatnik posiada, czy nie dokumentację cen transferowych.

W konsekwencji materialność sankcji w tytułu cen transferowych istotnie wzrosła a rynkowość nabrała kluczowego znaczenia, dużo większego niż sama dokumentacja.

Podczas tego odcinka serii EY TY nasi eksperci omówią praktyczne aspekty zasady arm’s length i rynkowości rozliczeń.

  • Odniosą się do mitów na temat benchmarków.
  • Powiedzą dlaczego lokalny zarząd został wskazany w przepisach jako odpowiedzialny za ceny transferowe.
  • Przedstawią opinię jak zarząd może się przed tą odpowiedzialnością zabezpieczyć.
  • Podpowiedzą też jaka jest różnica między benchmarkiem a analizą porównawczą oraz między analizą porównawczą a analizą zgodności.
  • Wskażemy jaki jest związek między analizą rynkowości a deklaracją TP-R.

Data: 26 maja 2020r., godzina: 13:30