Dodaj odpowiedź

Ewelina Kołodziejczyk Getin Noble Bank S.A.

W art. 134 Ustawy jest zapis o 3-letnim okresie karencji dla kluczowego biegłego rewidenta. Z czego wynika 4-letni okres dla firmy audytorskiej?

Czy te okresy karencji dla firmy audytorskiej i biegłego rewidenta dotyczą tylko przypadku, gdy zlecenie badania trwało przez maksymalny okres 5 lat, czy np. jeżeli współpraca z daną firmą audytorską trwała tylko 3 lata i była przerwa, to ponowienie współpracy może nastąpić dopiero po 4 latach od zakończenia współpracy?

Pozdrawiam!