Dodaj odpowiedź

Wiktoria Chowaniec EY

Komitet Audytu powinien być świadomy jakie istnieją ograniczenia niezależności firm audytorskich i osób zaangażowanych w badanie sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego. Rekomendowane podejście jest takie, żeby stworzyć odpowiedni kwestionariusz oceny niezależności biegłego rewidenta, który umożliwi identyfikację obszarów stanowiących potencjalne zagrożenie niezależności biegłego rewidenta.