Kobiety w zarządach

Prawie połowa zarządów polskich przedsiębiorstw to wyłącznie mężczyźni.

Z raportu „Za mało kobiet w zarządach. Dlaczego nic się nie zmienia” wynika, że w prawie połowie badanych przedsiębiorstw zarząd składa się wyłącznie z mężczyzn, a w 37% firm mężczyźni stanowią większość. Ponad 1/4 respondentów uważa, że wyłącznie męskie lub prawie wyłącznie męskie zarządy to przede wszystkim wynik uwarunkowań kulturowych – tradycji i stereotypów. Innym powodem, dla 17% respondentów, jest „męskość” danej branży.

Fundacja Liderek Biznesu, razem z firmą Kantar Millward Brown, zbadała jak postrzegane są kobiety, które zasiadają w zarządach przedsiębiorstw lub aspirują do najwyższych stanowisk. To jedno z nielicznych tego rodzaju badań w Polsce.

Kompetencje a płeć

W badaniu wyraźnie widać, że ocena kompetencji koniecznych do zarządzania firmą jest uzależniona od płci. Mężczyźni uważają, że najważniejsze kompetencje kobiet należą do grupy tzw. miękkich umiejętności, natomiast kobiety cenią u mężczyzn umiejętność strategicznego patrzenia na biznes oraz ich wiedzę ekspercką.

Ponad 1/4 respondentów twierdzi, że ich pracownicy wolą mężczyznę jako przełożonego. Kobietę wybrało zaledwie 6% badanych, 21% nie ma preferencji co do płci szefa. Żaden badany mężczyzna z kadry zarządzającej nie chce kobiety jako przełożonego. Kobiety natomiast wybierają zarówno kobietę-szefa, jak i mężczyznę (16%).

Rekrutacja

Mężczyźni, którzy mieliby zatrudnić kobietę na wysokim stanowisku, wskazują na obowiązki rodzinne i wynikające z tego trudności w wypełnianiu zadań – podkreśliło to aż 42% respondentów. 55% obawia się emocjonalnego działania, a 31% tego, że kobiety niechętnie podejmują trudne decyzje.

Kobiety myśląc o pracy na najwyższych stanowiskach nie są pewne własnych umiejętności i doświadczenia – co wskazało 45% respondentek, w odróżnieniu od zaledwie 1/3 zatrudniających je mężczyzn. Podobnie jest z umiejętnością szybkiego podejmowania decyzji – 43% kobiet i zaledwie 29% mężczyzn boi się, że będą one podejmować decyzje wolniej niż jest to oczekiwane.

Co zrobić, żeby było więcej kobiet w zarządach?

Fundacja Liderek Biznesu od lat wskazuje, że jest wiele dróg dojścia do celu, jakim jest większy udział kobiet w zarządach i radach nadzorczych przedsiębiorstw. Inicjatywę powinny podjąć same spółki, np. wyznaczając sobie kwoty oraz terminy ich osiągnięcia. Jednocześnie badanie wskazuje, że kobiety powinny przede wszystkim rozwijać swoje kompetencje w zakresie strategicznego patrzenia na biznes, umiejętności przejmowania inicjatywy i innowacyjnego myślenia.

O badaniu

Partnerami badania były firmy: Axa, Nestle Polska i Siemens. Badanie zostało przeprowadzone przez Kantar Millward Brown w kwietniu i maju 2017 r. wśród kadry zarządzającej i właścicieli średnich i dużych firm. W I etapie zrealizowano indywidualne wywiady pogłębione, a w II etapie 120 ankiet telefonicznych. W badaniu odtworzono strukturę firm w Polsce zgodnie z sektorami gospodarki. Jako podstawę teoretyczną ewaluacji kobiet i mężczyzn zajmujących stanowiska zarządcze zastosowano zestaw kompetencji wg Zengera i Folkmana.