Komitety Audytu – zagadnienia na koniec roku

W 2018 r. Komitety Audytu zetknęły się z szeregiem nowych wyzwań związanych ze zmieniającymi się wymaganiami w zakresie nadzoru i oczekiwań interesariuszy związanych z szeregiem wydarzeń, w tym wdrożeniem nowych standardów rachunkowości, wdrażaniem reformy podatkowej, zmianami polityki handlowej, wpływem technologii na profil ryzyka spółki i funkcję finansów, oraz zmianami regulacyjnymi dotyczącymi ujawnień w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz modelu sprawozdawczości biegłego rewidenta.

Idąc dalej, ciągłe zmiany w otoczeniu politycznym i regulacyjnym, a także rosnące zainteresowanie interesariuszy takimi tematami, jak prywatność danych, strategia i kultura korporacyjna, będą nadal wpływać na tematykę pracy Komitetów Audytu.

W naszym rocznym przeglądzie wydarzeń mających wpływ na obszar zagadnień istotnych dla Komitetów Audytu, rozważamy te i inne kluczowe wydarzenia związane ze sprawozdawczością finansową, podatkami, kwestiami regulacyjnymi i zarządzaniem ryzykiem.

Raport ten może okazać się przydatny dla członków Komitetu Audytu podczas przygotowywań do dyskusji z zarządem, kierownictwem i zewnętrznymi audytorami.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem: 2018 year-end issues for audit committees