MSSF – Konferencja 2017

„Dlaczego Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej to ciągłe wyzwanie?” – 11. edycja konferencji EY.