Ochrona sygnalistów; Wrocław, 14.01

Dyrektywa UE dotycząca ochrony sygnalistów – jak się przygotować do wdrożenia?

16 grudnia weszła w życie Dyrektywa UE dotycząca ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii, nakładająca na przedsiębiorców i instytucje publiczne obowiązek ochrony sygnalistów przed działaniami odwetowymi. W ciągu dwóch lat polskie przepisy będą musiały zostać dostosowane do nowych, europejskich wytycznych. Dyrektywa wyznacza standard minimum, który w lokalnym prawodawstwie państw członkowskich może być rozszerzany.

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie, podczas którego eksperci EY omówią najistotniejsze wyzwania związane z wdrożeniem dyrektywy, w tym dotyczące m.in.:

  • wymogu udostępnienia bezpiecznych kanałów informacyjnych potencjalnym wewnętrznym i zewnętrznym sygnalistom,
  • obowiązku edukacyjnego (informacyjnego oraz szkoleniowego) względem swoich przedstawicieli oraz kontrahentów,
  • definicji oraz przykładów praktyk, które mogą zostać uznane za zakazane działania odwetowe wobec sygnalistów jak również
  • praktycznych wyzwań związanych ze współpracą z sygnalistami – w oparciu o lokalne postępowania wyjaśniające.

Data: 14 stycznia 2020 r., Miejsce: The Bridge Wroclaw MGallery Hotel Collection, Wrocław, Plac Katedralny 8