Raporty Komitetów Audytu w 2017 roku

Szósty rok z rzędu Centrum EY dla Rad Nadzorczych dokonało przeglądu informacji dotyczących Komitetów Audytu przygotowanych dla akcjonariuszy wydanych przez 100 największych spółek wg magazynu Fortune celem przebadania trendów w dobrowolnym raportowaniu. Zidentyfikowano stały wzrost w dobrowolnym raportowaniu Komitetów Audytu skierowanym do akcjonariuszy. Coroczny wzrost ujawnianych kwestii audytowych wskazuje na fakt, że tak spółki jak i Komitety Audytu wciąż opracowują i wprowadzają zmiany w informacjach komunikowanych akcjonariuszom.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem: Audit committee reporting to shareholders in 2017