Nowe spostrzeżenia ACLN

W lipcu 2017 członkowie North American and European Audit Committee Leadership Networks (ACLN and EACLN – Północnoamerykańskiej oraz Europejskiej Sieci Przywództwa Komitetów Audytu) odbyli w Waszyngtonie swoje coroczne spotkanie. Jedna z sesji skupiała się wokół tematów siły roboczej w przyszłości i jak jej postrzeganie może wpłynąć na funkcjonowanie spółek i zarządów. Druga sesja poświęcona była skuteczności działań Komitetów Audytu w obliczu rosnących wymagań udziałowców.  Prezentowane materiały są podsumowaniem rozmów z obydwu sesji.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem: The workforce of the future and running effective audit committee meetings