Niepewność geopolityczna a działania M&A

Czy skomplikowana niepewność geopolityczna i rekordowe działania M&A mają szanse współistnieć?

W czasach raptownych burz, zmian i niepewności politycznej, spółki bardziej niż kiedykolwiek aktywnie zarządzają swoim porfolio i chronią podstawowe obszary swojej działalności.

Podobnie, odrodzenie stabilizacji gospodarczej i pozytywne wskaźniki korporacyjne są dla Zarządów istotne z punktu przygotowania do rekordowego dokonywania transakcji, jako że wszyscy chcą osiągnąć wyższy niż zakładano wzrost.

W oparciu o naszą ankietę globalną Global Capital Confidence Barometer (CCB) przeprowadzoną wśród 2300 członków zarządów z 43 krajów odkryliśmy, że nawet pośród gwałtownie zmieniających się warunków rynku, 56% badanych podmiotów planuje aktywnie poszukiwać nowych transakcji w ciągu najbliższych 12 miesięcy – więcej o 6% w porównaniu do ubiegłego roku.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem: http://www.ey.com/gl/en/issues/governance-and-reporting/center-for-board-matters/ey-can-complex-geopolitical-uncertainty-and-record-ma-activity-coexist