Śniadanie EY Warszawa: MRD, TP, 13.03

Co możesz zrobić przed najbliższymi oświadczeniami członków zarządu (MDR-3, TP), aby zmniejszyć ryzyko osobiste i spółki?

Zapraszamy na spotkanie poświęcone obowiązkom członków Zarządu w świetle wybranych przepisów CIT oraz Ordynacji podatkowej. W trakcie spotkania przybliżymy Państwu obecnie obowiązujące regulacje dotyczące składanych przez członków Zarządu oświadczeń z zakresu MDR, podatku u źródła oraz przepisów o cenach transferowych. W tym zakresie przedstawimy również praktyczne kwestie związane z wypełnianiem ustawowych obowiązków oraz minimalizowaniem ryzyka sankcji.

Dodatkowo, przedstawimy zmiany dotyczące MDR wynikające z nowego projektu nowelizacji, który pojawił się pod koniec stycznia 2020 roku. Zgodnie z tym projektem ustawa ma wejść w życie od 1 kwietnia 2020.

Ponadto, poświęcimy czas omówieniu i ustaleniu praktycznych problemów i rozwiązań, które umożliwią przygotowanie się do zamknięcia roku w marcu, jak i złożenia oświadczenia TP i raportu TP-R we wrześniu.

Oprócz krótkich prezentacji merytorycznych zakładamy czas na dyskusję przy przysłowiowej kawie oraz wymianę doświadczeń z doradcami podatkowymi EY z zespołu Podatków Międzynarodowych oraz Cen Transferowych.