Kontakt

EY Polska

Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa
warszawa@pl.ey.com

tel. +48 22 557 70 00
fax. +48 22 557 70 01

Kwestie związane z funkcjonowaniem portalu:
ka@pl.ey.com