SG Zajawka forum

Nikt nie zna Twojej pracy lepiej niż inni członkowie Komitetów Audytu. Wymieniaj się wiedzą ze specjalistami z branży, omawiając np. niezależność audytora, organizację posiedzeń Komitetu Audytu, czy…wynagrodzenie Komitetów Audytu.