Warszaty EY: Aspekty wprowadzenia PPK; 7.05

Od 1. lipca 2019 r. ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych obowiązuje wszystkie duże firmy liczące ponad 250 osób zatrudnionych. Przyłączenie do programu jest obowiązkowe dla pracodawców, natomiast dobrowolne dla pracowników, którzy mogą złożyć rezygnację z udziału w PPK. Jeśli tego nie zrobią, automatycznie będą należeć do programu.

EY zaprasza na warsztaty prowadzone w formule Case Study Tables.

Data: 7 maja 2019 r., Miejsce: Hotel Marriott, Sala Bałtyk 1, piętro 3