Warsztaty EY: Ceny transferowe 2019, 25.10

Ceny transferowe 2019 – co trzeba wiedzieć przed zamknięciem roku podatkowego 2019 ?

Zmianie ulegają zasady rozliczania korekt cen transferowych. Definicje podmiotów powiązanych przeszły istotny lifting. Zasada „arm’s length” i jej stosowanie staje się ustawowym obowiązkiem podatników, a odpowiedzialność zarządów polskich firm za jego wypełnianie nabiera praktycznego charakteru poprzez konieczność osobistego, pisemnego poświadczenia przez cały zarząd pod groźbą wprost już wyartykułowanej odpowiedzialności KKS z tego tytułu. Zakres raportowania danych finansowych w TP-R zmusza do pełnej transparentności, jak w przypadku JPK. Rzadko stosowana sankcja 50% w przypadku braku dokumentacji przechodzi do lamusa. Odtąd każde zakwestionowanie rozliczeń grupowych przez organ podatkowy będzie skutkowało sankcją 10%, 20% lub 30%. Fiskus zyskuje nowe narzędzie do zignorowania lub zmiany charakteru transakcji grupowych.

Mając to na względzie 25 października, w naszej przestrzeni kreatywnej EY wavespace, organizujemy interaktywne warsztaty by metodycznie omówić najważniejsze zagadnienia w zakresie cen transferowych.

Data: 25 października 2019 r., godziny: 9:30 – 13:30, miejsce: EY Wavespace, Rondo ONZ 1, Warszawa, piętro 6