Webcast EY: Automotive vs COVID-19, 9.04

Jak branża motoryzacyjna może poradzić sobie w okresie niepewności?

Epidemia koronawirusa w sposób drastyczny wpływa na gospodarkę, a w szczególny sposób dotyka branży motoryzacyjnej. Branża ta już wcześniej walczyła z wyzwaniem konieczności dostosowania się do restrykcji emisyjnych i zmniejszającym się popytem na zakup samochodów przez odbiorców końcowych. Teraz natomiast, przerwanie łańcucha wartości dodanej wskutek konieczności czasowego zamykania fabryk przez producentów pojazdów oraz braków dostaw części motoryzacyjnych produkowanych w rejonach najmocniej dotkniętych epidemią koronawirusa (Chiny, Włochy), generuje szereg krytycznych problemów związanych w szczególności z kondycją finansową i płynnością przedsiębiorstw, jak również kwestiami pracowniczymi.

Podczas spotkania będzie możliwość zadawania pytań ekspertom za pośrednictwem chatu.

Data transmisji: 9 kwietnia 2020r., godz. 13:00