Webcast EY z Dyżurem Eksperta; 12.09

Monitoring horyzontalny i sposoby certyfikacji podatkowej:

31 lipca 2019 r. został opublikowany projekt ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych. 20 sierpnia 2019 r. projekt ten został przyjęty przez Radę Ministrów.Wspomniany projekt ustawy obejmuje m.in. wprowadzenie nowego narzędzia umożliwiającego współpracę z administracją podatkową (KAS). Od 1 lipca 2020 r. podatnicy mieliby możliwość zawierania z KAS „umowy o współdziałanie”. Jest to forma tzw. monitoringu horyzontalnego, gdzie w zamian za stały nadzór organów podatkowych, podatnik powinien zyskać komfort co do prawidłowości swoich rozliczeń podatkowych, a także cieszyć się szeregiem innych benefitów w ramach szeroko pojętych kwestii podatkowych. Zgodnie z założeniami w ramach umowy o współdziałanie KAS będzie prowadziła zindywidualizowaną obsługę dopasowaną do danego podatnika oraz dostosuje swój poziom nadzoru i monitoringu nad podatnikiem do wdrożonych przez niego środków nadzoru nad wewnętrznymi procesami, w tym nadzoru nad kwestiami podatkowymi.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu online (webcaście), podczas którego eksperci EY omówią najważniejsze praktyczne kwestie związane z umową o współdziałanie.
Data transmisji: 12 września 2019 r., godzina 10.00-11.00
Dyżur eksperta: godzina 11.30-12.30