Webcast EY: Nowa perspektywa, 20.11

Odpowiedzialność majątkowa i osobista członków zarządu za rozliczenia podatkowe – nowa perspektywa!

Ostatnie zmiany regulacyjne, jak również zaostrzenie praktyki stosowania już obowiązujących przepisów przez sądy administracyjne i organy podatkowe, mające na celu zagwarantowanie prawidłowości rozliczeń podatkowych, doprowadziły do bezprecedensowego wzrostu ryzyka majątkowego i osobistego dla członków zarządu spółek. Obok nowowprowadzonych przepisów dotyczących odpowiedzialności osobistej członków zarządu za nieprawidłowości w zakresie raportowania schematów podatkowych, rozliczania podatku u źródła czy też cen transferowych, lawinowo rośnie liczba spraw dotyczących odpowiedzialności majątkowej byłych członków zarządu za zaległości podatkowe spółek, o których istnieniu zobowiązani dowiadują się często dopiero po kilku latach od złożenia deklaracji podatkowych. Okoliczności te zmuszają do spojrzenia w nowy sposób na rolę i zadania członków zarządu w obszarze zapewnienia prawidłowości rozliczeń podatkowych spółek oraz podjęcia działań, minimalizujących ryzyko poniesienia odpowiedzialności osobistej, czy też zobowiązania członka zarządu do uregulowania zaległości podatkowej spółki z własnego majątku.
Data transmisji: 20 listopada 2019 r., godzina 10.00-11.00