Webcast EY: Obowiązkowa dematerializacja akcji, 04.03

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online, podczas którego eksperci EY oraz Domu Maklerskiego Navigator przybliżą Państwu problematykę związaną z procesem obowiązkowej dematerializacji akcji, dotyczącej wszystkich spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych, oraz wskażą praktyczne aspekty związane z wejściem w życie nowych przepisów.
Prowadzący webcast skupią się zarówno na aspektach typowo prawnych i operacyjnych związanych z dematerializacją akcji, jak również opowiedzą o nowej regulacji z punktu widzenia domu maklerskiego, jako jednego z podmiotów, którego rolą będzie utworzenie i prowadzenia rejestru akcjonariuszy. Wskażemy również podstawowe koszty związane z tym procesem

30 czerwca 2020 r. to dla spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych ostateczny termin na zawarcie umowy z podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy oraz wezwanie akcjonariuszy do złożenia w spółce papierowych dokumentów akcji.

Dlatego warto rozpocząć przygotowania do wdrożenia już dziś albo podjąć decyzję o przekształceniu np. w spółkę z o.o., której nowe przepisy nie będą dotyczyły. Dobrym pierwszym krokiem będzie uczestnictwo w webcaście, do którego serdecznie Państwa zapraszamy.

Data transmisji:  4 marca 2020 r., godzina 10.00-11.00