Webcast EY: Ochrona sygnalistów; 11.06

Dyrektywa UE dotycząca ochrony sygnalistów – wyzwania związane z wdrożeniem

Data transmisji: 11 czerwca 2019 r., godzina 10.00-11.00.

16 kwietnia 2019 roku Parlament Europejski przegłosował dyrektywę dotyczącą ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii, nakładającą na przedsiębiorców i instytucje publiczne obowiązek ochrony sygnalistów przed działaniami odwetowymi. Zapisy dyrektywy wyznaczają standard minimum, który w lokalnym prawodawstwie państw członkowskich może być rozszerzany. Dokument czeka teraz na formalne zatwierdzenie przez Radę Unii Europejskiej i oficjalną publikację. Od tego momentu Polska będzie miała dwa lata na przystosowanie prawodawstwa do nowych, europejskich wytycznych.

Podczas bezpłatnego webcastu eksperci EY omówią najistotniejsze wyzwania związane z wdrożeniem.