Webcast EY: Przedsiębiorca konsumentem, 6.02

Przedsiębiorca konsumentem, czyli jak zmiany regulacyjno – prawne dotyczące przedsiębiorców jednoosobowych wpłyną na rynek usług finansowych od 2020 r.

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online (webcast). Podczas transmisji eksperci EY przybliżą Państwu konsekwencję objęcia przedsiębiorców jednoosobowych regulacjami konsumenckimi, w szczególności z zakresu klauzul abuzywnych, oraz przedstawienie nowych zasad z zakresu postępowania upadłościowego, które wprowadzają wspólny reżim dla niewypłacalnych konsumentów oraz przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność.
W trakcie webcastu przedstawione zostaną również najważniejsze zmiany regulacyjno – prawne, które mają lub będą mieć wpływ na rynek usług finansowych oferowanych konsumentom.

Data transmisji: 6 lutego 2020 r., godzina 10.00-11.00