Webcast EY z Dyżurem Eksperta; 30.07

Rekompensaty kosztów pośrednich emisji CO2 dla odbiorców energochłonnych.

System rekompensat kosztów pośrednich CO2 dla firm energochłonnych wkroczył w decydujący etap procesu legislacyjnego. W ramach systemu wiele firm z branż energochłonnych będzie miało, po jego finalnym przyjęciu, możliwość uzyskania corocznego, liczonego w milionach złotych, zastrzyku gotówki stanowiącego zwrot części poniesionych przez nie kosztów pośrednich uprawnień do emisji CO2. Jest to rozwiązanie dopuszczalne przez prawo UE i znane z innych krajów członkowskich. Budżet programu ma w pierwszych dwóch latach wynosić 1,8 miliarda złotych.

Data transmisji: 30 lipca 2019 r., godzina 10.00-11.00

Dyżur eksperta: godzina 11.30-12.30