Webcast EY: Umowa o pracę – przeżytek? 26.11

Pracodawcy na współczesnym rynku pracy zmagają się z wyzwaniami, które wymagają gotowości dostosowania się do zmieniających warunków, w szczególności:

  • Dynamicznie zmieniające się oczekiwania klientów
  • Walka o talenty
  • Wysokie koszty utrzymania w ciągłej gotowości doświadczonej kadry, przy jednoczesnej presji ze strony rynku na obniżanie kosztów
  • Zmiana pokoleniowa pracowników oraz ich oczekiwania względem warunków, formy oraz zakresu pracy
  • Cyfryzacja i rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii, wymagające często krótkotrwałego zaangażowania ekspertów z wielu dziedzin
  • Obawy przed wprowadzaniem zmian, w tym oddaniem części kontroli nad procesem pracy.

Jak zmieniają swoje strategie HR i podejście do elastyczności najlepsze podmioty na rynku? W jaki sposób podchodzą do realizacji ciągle zmieniających się zadań? W jaki sposób korzystają z talentów spoza organizacji?

Debata EY: 26 listopada 2019r., godz. 10:00 – 11:00