Webcast EY: Usługi dla spółek z grupy, 15.10

Usługi dla spółek z grupy – kwestie prawne i podatkowe

Centra usług wspólnych czy spółki, w których scentralizowano określone w ramach grupy kapitałowej, stały się stałym elementem naszej rzeczywistości gospodarczej. Podmioty takie są często adresatem szczególnych uregulowań prawnych, a ich sytuacja prawna lub podatkowa może być odmienna, niż podmiotów świadczących wyłącznie usługi dla podmiotów trzecich. Jednocześnie duże tempo zmian przepisów oraz ich skomplikowany charakter sprawiają, że trudno nadążyć z dostosowaniem się do wymagań ustawodawcy.
W trakcie webcastu eksperci EY skupią się na kluczowych aspektach wynikających z funkcjonowania podmiotów świadczących usługi na rzecz innych spółek w grupie kapitałowej.
Data: 15 października 2019 r., w godz. 10:00 – 11:00