Webcast EY: Zatrudnianie cudzoziemców, 10.03

Przed przedsiębiorcami kolejny rok wyzwań związanych z zatrudnianiem cudzoziemców. Skomplikowane i często zmieniające się prawo imigracyjne powoduje, że ustanowienie i przestrzeganie odpowiednich procedur w firmie staje się niezbędne. Ich brak bądź niewłaściwe stosowanie może skutkować negatywnymi konsekwencjami zarówno dla pracownika jak i pracodawcy, nie tylko w postaci kar czy sankcji, ale i utraty kontraktu lub braku ciągłości prowadzenia działalności.

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie online, podczas którego eksperci EY opowiedzą o kluczowych zagadnieniach wynikających z prawa imigracyjnego oraz ich prawidłowym realizowaniu w firmie. Naszymi gości będą również przedstawiciele organizacji pracodawców i służb państwowych.

Data transmisji: 10 marca 2020r., godz. 10:00