24.03.2020r. Wydarzenia EY

Webcast EY: Odporność łańcucha dostaw, 26.03

W związku z dynamiczną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce, Europie i na świecie, przedsiębiorcy będą mierzyć się z wieloma wyzwaniami dostosowania działalności w ramach swoich łańcuchów dostaw (wartości). Wszystko po to, aby być przygotowanym do możliwego spowolnienia, którego obecne wydarzenia mogą przyśpieszyć a może nawet i pogłębić. Zapraszamy na bezpłatne seminarium w […]

13.03.2020r. Wydarzenia EY

Webcast EY: Covid-19, 16.03

W związku z dynamiczną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce i Europie pracodawcy muszą zmierzyć się z kolejnym wyzwaniem i dostosować działalność swoich przedsiębiorstw do nowych norm prawnych. Tzw. ustawa o koronawirusie, wytyczne PIP i ZUS proponują rozwiązania w celu podjęcia działań prewencyjnych i zadbania o bezpieczeństwo swoich pracowników. Odpowiednie i sprawne wdrożenie […]

10.03.2020r. Wydarzenia EY

Webcast EY: Wirtualizacja danych, 31.03

Jak wirtualizacja danych pochodzących z wielu źródeł może pomóc w analityce? Czy wiesz że tylko w tym roku, co sekundę przyrasta 1,7 megabajtów danych ? Do końca 2020 będzie ich około 40 bilionów gigabajtów. Podczas najbliższego spotkania z cyklu EY StartUp Talk, Krzysztof Witkowski, Associate Partner, EY będzie rozmawiał z Markiem Byszewskim, CEO, Querona o wirtualnej hurtowni danych – […]

10.03.2020r. Wydarzenia EY

Śniadanie EY Warszawa: MRD, TP, 13.03

Co możesz zrobić przed najbliższymi oświadczeniami członków zarządu (MDR-3, TP), aby zmniejszyć ryzyko osobiste i spółki? Zapraszamy na spotkanie poświęcone obowiązkom członków Zarządu w świetle wybranych przepisów CIT oraz Ordynacji podatkowej. W trakcie spotkania przybliżymy Państwu obecnie obowiązujące regulacje dotyczące składanych przez członków Zarządu oświadczeń z zakresu MDR, podatku u źródła oraz przepisów o cenach […]

10.03.2020r. Wydarzenia EY

Śniadanie EY Wrocław: MRD, TP, 12.03

Co możesz zrobić przed najbliższymi oświadczeniami członków zarządu (MDR-3, TP), aby zmniejszyć ryzyko osobiste i spółki? Zapraszamy na spotkanie poświęcone obowiązkom członków Zarządu w świetle wybranych przepisów CIT oraz Ordynacji podatkowej. W trakcie spotkania przybliżymy Państwu obecnie obowiązujące regulacje dotyczące składanych przez członków Zarządu oświadczeń z zakresu MDR, podatku u źródła oraz przepisów o cenach […]

02.03.2020r. Wydarzenia EY

Webcast EY: Ceny transferowe 2019, 19.03

Przed podatnikami kolejny rok istotnych zmian w przepisach o cenach transferowych, tym razem nie tylko w kwestii dokumentacji. W życie weszło szereg zmian w zakresie CIT. Dotyczą one w szczególności dokumentacji cen transferowych, zasady ceny rynkowej oraz korekty cen transferowych. Na podatników zostało nałożonych wiele nowych obowiązków w tym zakresie. Czasu na rozliczenie CIT zostało […]

02.03.2020r. Wydarzenia EY

Webcast EY: Zatrudnianie cudzoziemców, 10.03

Przed przedsiębiorcami kolejny rok wyzwań związanych z zatrudnianiem cudzoziemców. Skomplikowane i często zmieniające się prawo imigracyjne powoduje, że ustanowienie i przestrzeganie odpowiednich procedur w firmie staje się niezbędne. Ich brak bądź niewłaściwe stosowanie może skutkować negatywnymi konsekwencjami zarówno dla pracownika jak i pracodawcy, nie tylko w postaci kar czy sankcji, ale i utraty kontraktu lub […]

02.03.2020r. Wydarzenia EY

Ochrona sygnalistów: Łódź, 04.03

Dyrektywa UE dotycząca ochrony sygnalistów – jak się przygotować do wdrożenia? 16 grudnia weszła w życie Dyrektywa UE dotycząca ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii, nakładająca na przedsiębiorców i instytucje publiczne obowiązek ochrony sygnalistów przed działaniami odwetowymi. W ciągu dwóch lat polskie przepisy będą musiały zostać dostosowane do nowych, europejskich wytycznych. Dyrektywa wyznacza standard […]

02.03.2020r. Wydarzenia EY

Webcast EY: Obowiązkowa dematerializacja akcji, 04.03

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online, podczas którego eksperci EY oraz Domu Maklerskiego Navigator przybliżą Państwu problematykę związaną z procesem obowiązkowej dematerializacji akcji, dotyczącej wszystkich spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych, oraz wskażą praktyczne aspekty związane z wejściem w życie nowych przepisów. Prowadzący webcast skupią się zarówno na aspektach typowo prawnych i operacyjnych związanych z dematerializacją akcji, jak […]

02.03.2020r. Wydarzenia EY

Webcast EY: Podatki 2020, 03.03

W obliczu nieustannie pojawiających się nowych regulacji, które rodzą po stronie podatnika kolejne obowiązki i konieczność szybkiego dostosowywania się do ewoluującego otoczenia prawnego, dotrzymanie tempa pojawiającym się zmianom stanowi dla przedsiębiorcy coraz większe wyzwanie. W trakcie szkolenia online (webcastu) odpowiemy na nurtujące podatnika pytanie, jak dokonać obiektywnej oceny, czy przedsiębiorstwo poprawnie prowadzi rozliczenia podatkowe oraz […]

02.03.2020r. Wydarzenia EY

Ochrona sygnalistów: Warszawa, 03.03

Dyrektywa UE dotycząca ochrony sygnalistów – jak się przygotować do wdrożenia? 16 grudnia weszła w życie Dyrektywa UE dotycząca ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii, nakładająca na przedsiębiorców i instytucje publiczne obowiązek ochrony sygnalistów przed działaniami odwetowymi. W ciągu dwóch lat polskie przepisy będą musiały zostać dostosowane do nowych, europejskich wytycznych. Dyrektywa wyznacza standard […]