14.10.2019r. Wydarzenia EY

Cła i podatki w handlu zagranicznym, 29-30.10

Zespół Podatków Pośrednich EY zaprasza na Konferencję „Cła i podatki w handlu zagranicznym”. To wyjątkowe międzynarodowe wydarzenie otwiera szerzej agendę celno-akcyzową EY i pozwoli na zapoznanie się z najnowszymi trendami w regulacjach i praktyce stosowania przepisów w niezobowiązującej atmosferze branżowego spotkania. Spotkanie jest otwarte i bezpłatne dla pracowników firm, administracji, urzędów oraz organizacji zaangażowanych w […]

14.10.2019r. Wydarzenia EY

Webcast EY: StartUp Talk, 28.10

Jak skutecznie zarządzać wierzytelnościami w firmie i utrzymać płynność finansową? Zaległe należności to bolączka wielu firm. Podczas najbliższego EY StartUp Talk będziemy rozmawiać o innowacyjnym Legaltech – Vindicat.pl, dzięki któremu można skutecznie odzyskać pieniądze z niezapłaconych faktur, poprawiając płynność finansową w firmie. Data transmisji: 28 października 2019 r., godzina 11.00

14.10.2019r. Wydarzenia EY

Webcast EY: Usługi dla spółek z grupy, 15.10

Usługi dla spółek z grupy – kwestie prawne i podatkowe Centra usług wspólnych czy spółki, w których scentralizowano określone w ramach grupy kapitałowej, stały się stałym elementem naszej rzeczywistości gospodarczej. Podmioty takie są często adresatem szczególnych uregulowań prawnych, a ich sytuacja prawna lub podatkowa może być odmienna, niż podmiotów świadczących wyłącznie usługi dla podmiotów trzecich. […]

07.10.2019r. Wydarzenia EY

Warsztaty EY: Ceny transferowe 2019, 25.10

Ceny transferowe 2019 – co trzeba wiedzieć przed zamknięciem roku podatkowego 2019 ? Zmianie ulegają zasady rozliczania korekt cen transferowych. Definicje podmiotów powiązanych przeszły istotny lifting. Zasada „arm’s length” i jej stosowanie staje się ustawowym obowiązkiem podatników, a odpowiedzialność zarządów polskich firm za jego wypełnianie nabiera praktycznego charakteru poprzez konieczność osobistego, pisemnego poświadczenia przez cały zarząd pod […]

03.10.2019r. Wydarzenia EY

Raporty XBRL, szkolenie EY, 27.11

Raporty XBRL –  czyli (r)ewolucja w sprawozdawczości MSSF Raporty roczne za okresy obrachunkowe rozpoczynające się od 1 stycznia 2020 roku sporządzane przez emitentów, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynkach regulowanych na terytorium Unii Europejskiej, muszą zostać sporządzone w jednolitym europejskim formacie raportowania (ESEF). Zmiana oznacza obowiązek sporządzenia wszystkich raportów rocznych w formacie […]

24.09.2019r. Wydarzenia EY

Webcast EY: Akademia VAT, 10.10

Akademia VAT: Zmiany w VAT w praktyce – jak dostosować się do nowych obowiązków? Biała lista, mechanizm podzielonej płatności, nowa matryca stawek VAT i Wiążąca Informacja Stawkowa, zmiany w opodatkowaniu transakcji wspólnotowych, VDEK. Już dawno nie było takiego „zagęszczenia” zmian w VAT. O samych zmianach sporo się mówi od dłuższego czasu. Ale czy to oznacza, […]

24.09.2019r. Wydarzenia EY

Śniadanie podatkowe EY – Poznań, 10.10

Projekt Bezpieczny Podatnik to program edukacyjny, wspierający przedsiębiorców w efektywnym funkcjonowaniu w polskim otoczeniu prawno-podatkowym. W praktyczny sposób eksperci EY poruszają najbardziej aktualne problemy dotyczące zmian i regulacji podatkowych, przybliżają przykłady rozwiązań i możliwych narzędzi w oparciu o biznesową praktykę i doświadczenie rynkowe. Śniadania podatkowe EY Bezpieczny Podatnik to spotkania, podczas których w praktyczny sposób […]

24.09.2019r. Wydarzenia EY

Webcast EY: Prawo Pracy 2019_Zmiany, 8.10

Serdecznie zapraszamy do udziału w webcaście EY „Prawo pracy 2019 – zmiany”. Kodeks pracy i przepisy szczególne podlegały w ostatnich latach wielu zmianom – sam Kodeks w ciągu ostatnich lat był zmieniany ponad 20 razy. W niektórych przypadkach zmiany te miały obszerny i kompleksowy charakter w odniesieniu do określonych zagadnień. W trakcie webcastu eksperci EY […]

24.09.2019r. Wydarzenia EY

„Tsunami” zmian podatkowych, 4.10

„Tsunami” zmian podatkowych trwa – jak dziś przygotować się na przyszłe wyzwania? Jakie są szanse i zagrożenia związane z nowymi wymogami sprawozdawczości podatkowej oraz cyfrową transformacją organów podatkowych?Karuzela zmian podatkowych oraz nowych wymogów sprawozdawczości podatkowej trwa. Zmiany 2019/2020 to nie tylko zmiany w zakresie identyfikacji i raportowania schematów podatkowych MDR, zmiany w raportowaniu JPK ale […]

20.09.2019r. Wydarzenia EY

Webcast: EY Startup Talk, 26.09

Jak zaangażować i zwiększać lojalność Klientów dzięki personalizowanej komunikacji video? Dużo słyszymy o personalizacji w przekazie B2C, a jakie są najlepsze praktyki jej wykorzystywania? Podczas najbliższego spotkania EY StartUp Talk zaprezentujemy technologię, która pomogą w komunikacji z tysiącami Klientów, w sposób niezwykle zindywidualizowany i efektywny! To technologia, która czyni przekaz marketingowy bardziej angażującym, lokalizuje Klientów […]

20.09.2019r. Wydarzenia EY

Webcast EY: Zarządzanie PPK, 25.09

Analiza porównawcza zarządzających PPK – jak skutecznie wybrać partnera? Dla największych podmiotów pozostało niewiele ponad miesiąc na ostateczny wybór i finalizację umowy na zarządzanie PPK dla największych pracodawców. Mniejsze firmy (od 50 pracowników) już od stycznia 2020 roku będą obowiązane do przystąpienia do systemu PPK oraz wyboru finansowej instytucji zarządzającej. Zapisz się na bezpłatny webcast […]